La História del Zoo

Cartell i dossier de presentació de l’obra teatral “The Zoo Story” per a “Malvatz Companyia Teatral”

És una obra escrita pel dramaturg nord americà Edward Albee al 1958. Passa a Nova York, però es pot extrapolar perfectament a qualsevol altre indret. Tracta de la solitud, l’alienació i la dificultat de comunicació que existeix a la societat. Ho fa a través de dos personatges: Peter, un editor de classe mitjana, i Jerry, un home estrany i aparentment sense rumb. La trobada genera un conflicte d’espais, desacords i desesperacions. Ambdós es necessiten, però encara no ho saben.

Sala Atrium (Barcelona)
Dates: Del 23-01-2013 al 17-02-2013
Actuacions: de Dimecres a Dissabte a les 21:00h i Diumenge a les 19:00h

La Historia del Zoo

Cartel y Dossier de presentación de la obra teatral “The Zoo Story” para “Malvatz Companyia Teatral”

Es una obra escrita por el dramaturgo norteamericano Edward Albee el 1958. Transcurre en Nueva York, pero se puede extrapolar perfectamente a cualquier otro lugar. Trata de la soledad, la alienación y la dificultad de comunicación que existe en la sociedad. Lo hace a través de dos personajes: Peter, un editor de clase media, y Jerry, un hombre extraño y aparentemente sin rumbo. El encuentro genera un conflicto de espacios, desacuerdos y desesperaciones. Ambos se necesitan, pero aún no lo saben.

Sala Atrium (Barcelona)
Fechas: Del 23-01-2013 al 17-02-2013
Funciones: de Miércoles a Sábado a las 21:00h domingo a las 19:00h

The Zoo Story

Poster and dossier for the The Zoo Story's play presentation for “Malvatz Companyia Teatral”

This is a play written by the American playwright Edward Albee in 1958. It takes place in New York, but it can be extrapolated in any other place. It is about loneliness, alienation and the lack of communication in our society, through two characters: Peter, a middle class publisher, and Jerry, a strange man and apparently aimlessly in life. Their meeting generates spaces conflict, disagreements and despairs. Both need each other, but they don't still know it.

Sala Atrium (Barcelona)
Dates: from 23-01-2013 to 17-02-2013
Performances: from Wednesday to Saturday at 21:00h and Sunday at 19:00h
Malvatz

Logotip per a “Malvatz Companyia Teatral”

“Malvatz” és una petita companyia de teatre formada per només dues persones: Oliver Talavera i Lluís Barrera. Neix a Barcelona l’any 2012 amb l’objectiu de produïr espectacles de petit format d’autors compromesos però crítics. Textos pròxims al públic que l’emocionin i el captivin, des del primer fins a l’últim minut, a través d’actors naturals, lliures i generosos. La primera obra que estrena Malvatz és “The Zoo Story”, d’Edward Albee.

Contactar:
malvatz@gmail.com