Sant Jordi

Postal per a celebrar la Diada de Sant Jordi.

Segons explica la llegenda, Sant Jordi va derrotar el drac per salvar la princesa i de la sang del drac en van sorgir roses. Cada 23 d’Abril es celebra a Catalunya la Diada de Sant Jordi. La festa del llibre i la rosa, on les noies regalen un llibre als nois i els nois una rosa a les noies.

2010: Rosa feta amb la tècnica Origami.
2014: Rosa feta amb formes geomètriques.

Sant Jordi

Postal para celebrar la Diada de Sant Jordi.

Según cuenta la leyenda, San Jorge derroto al dragón para salvar a la princesa y de la sangre del dragón surgieron unas rosas. Cada 23 de Abril, se celebra en Cataluña la “Diada de Sant Jordi”, la fiesta del libro y la rosa, donde las chicas regalan un libro a los chicos y los chicos una rosa a las chicas.

2010: Rosa hecha con la técnica Origami.
2014: Rosa hecha con formas geométricas.

Sant Jordi

Card to celebrate Saint George's day.

As our legend say, Saint George defeated the dragon to save the princess and some roses arose from dragon's blood. Every 23 of April, “Diada de Sant Jordi” is celebrated in Catalonia, it is the book's and rose's day, where girls give a book to boys and boys give a rose to girls as a present.

2010: Rose made with Origami technique.
2014: Rose made with geometric shapes.