Infografia

Diferents projectes centrats en infografies, des de l’explicació del muntatge d’un puzzle 3D fins a un mapa amb diferentes excursions per la Muntanya de Montserrat.

Infografía

Diferentes proyectos centrados en infografías, desde la explicación del montaje de un puzzle en 3D, hasta un mapa con diferentes excursiones por la Montaña de Montserrat.

Infography

Different projects focused in infographics, from assembly explanation of 3D puzzle to a map with different excursions in Montserrat Mountain.